Kees Stoop Stichting

De Kees Stoop Stichting is opgericht op 2 juli 2012 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55606423.

Aan de Kees Stoop Stichting is door de belastingdienst de zogenoemde ANBI status toegekend (RSIN nummer 851783557). Uw eventuele gift aan een culturele ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ als de Kees Stoop Stichting telt voor 125 % mee voor een aftrek van uw inkomstenbelasting.
BTW nummer: NL851783557B01.

Banknummer : NL47TRIO0254745830

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Henk Helmantel, voorzitter
Lucy Engelen, secretaris
Barry Slot, penningmeester
Edwin Beunk, bestuurslid
Het bestuur is onbezoldigd.

U kunt de bestuurders van de Kees Stoop Stichting per mail bereiken via info@keesstoop.nl

Doelstelling Kees Stoop Stichting
De stichting heeft tot doel het werk van Kees Stoop te bewaren, te catalogiseren en publiek te maken via diverse kanalen en media. Sinds het overlijden van Keest Stoop op 16 februari 2019 behoort het onderbrengen van het werk bij diverse musea en particulieren tot de taken van de stichting.
De Kees Stoop Stichting is aangewezen als enig erfgenaam van de nalatenschap van Kees Stoop.

De stichting heeft geen winstoogmerk.
De Kees Stoop Stichting stichtingsakte kunt u hier downloaden. De stichting heeft een beleidsplan opgesteld voor de komende drie jaar:
Beleidsplan Kees Stoop Stichting 2024-2027

Klik Jaarrekening-KSS-2022, voor het jaaroverzicht met toelichting van 2022.
Klik Jaarrekening-KSS-2021, voor het jaaroverzicht met toelichting van 2021.
Klik Jaarrekening-KSS-2020, voor het jaaroverzicht met toelichting van 2020.

Station Noord
De boeken ‘Tekens’ en ‘Kees Stoop, Leven en werk’ en deze website zijn ontworpen door Eric van der Wal, grafisch ontwerper bij bureau Station Noord te Enschede.

Het postadres van de Kees Stoop Stichting is:
KSS
P/a H.B. Blijdensteinlaan 77
7523BA Enschede