Kees Stoop Stichting

De Kees Stoop Stichting is opgericht op 2 juli 2012 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55606423.

Aan de Kees Stoop Stichting is door de belastingdienst de zogenoemde ANBI status toegekend (RSIN nummer 851783557). Uw eventuele gift aan een culturele ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ als de Kees Stoop Stichting telt voor 125 % mee voor een aftrek van uw inkomstenbelasting.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Henk Helmantel, interim voorzitter
Lucy Engelen, secretaris
Barry Slot, penningmeester
Edwin Beunk, bestuurslid
Het bestuur is onbezoldigd.

U kunt de bestuurders van de Kees Stoop Stichting per mail bereiken via info@keesstoop.nl

Doelstelling Kees Stoop Stichting
De stichting heeft tot doel het werk van Kees Stoop te bewaren, te catalogiseren en publiek te maken via diverse kanalen en media. Sinds het overlijden van Keest Stoop op 16 februari 2019 behoort het onderbrengen van het werk bij diverse musea en particulieren tot de taken van de stichting.
De Kees Stoop Stichting is aangewezen als enig erfgenaam van de nalatenschap van Kees Stoop.

De stichting heeft geen winstoogmerk.
De Kees Stoop Stichting stichtingsakte kunt u hier downloaden. De stichting heeft een beleidsplan opgesteld voor de komende drie jaar:
Beleidsplan Kees Stoop Stichting 2020-2023

Klik Financieel overzicht KSS 2019 voor het financiële overzicht
Klik  Financieel overzicht KSS 2018 voor het financiële overzicht.
Klik jaaroverzichtKSS2017 voor het financiële overzicht.
Klik Financieel jaarverslag 2016 voor het financiële overzicht.
Klik Financieel Jaarverslag 2015 voor het financiële overzicht.
Klik Jaarverslag Kees Stoop Stichting 2015 voor het jaarverslag.
Klik Financieel jaaroverzicht 2014 voor het financiële overzicht.

Station Noord
Zowel het boek als de website zijn ontworpen door Eric van der Wal, grafisch ontwerper bij bureau Station Noord te Enschede.

Het postadres van de Kees Stoop Stichting is:
KSS
P/a H.B. Blijdensteinlaan 77
7523BA Enschede