Leven & werk

Kees Stoop 1929-2019

Kees Stoop werd in Werkendam geboren in een tamelijk streng gereformeerd gezin. Van enige kunstzinnigheid was er in zijn jeugd in zijn directe omgeving geen sprake, maar toch wist Kees Stoop vanaf de tijd dat hij een potlood kon vasthouden dat hij beeldend kunstenaar zou worden.

Na de tweede wereldoorlog woonde Kees Stoop in Dordrecht. Daar ontmoette hij de schilder Cor Noltee, die hem al tekenend en schilderend begeleidde, en zijn toekomstige vrouw, Ans Verhoeven. In 1955 kreeg Kees Stoop een studiebeurs uit het Ary Scheffer Fonds en koos voor de kunstacademie in Antwerpen.
In zijn Antwerpse academietijd raakte hij in de ban van de schilderkunst van Belgische expressionisten als Constant Permeke en Gustave De Smet, wat aan zijn vroege tekeningen en schilderijen goed valt af te lezen. Hiermee werd de basis gelegd voor Stoops voorkeur voor geabstraheerde figuratieve vormen, die we ook in zijn latere werk blijven aantreffen.

Eenmaal teruggekeerd in Nederland werd Kees Stoop lid van het Teekengenootschap Pictura te Dordrecht, waar hij Thomas Heck, Philip Kouwen en Otto Dicke leerde kennen, die zijn tekenvrienden voor het leven werden.

Begin jaren ’60 van de vorige eeuw vestigden Kees en Ans Stoop zich in het Overijsselse Holten. Ze zijn daar altijd gebleven. Kees Stoop hield van het landschap, de omgeving heeft hem altijd geïnspireerd. In Holten leefde hij vrij teruggetrokken. Ondanks dat heeft hij een trouwe kring van bewonderaars.

Kees Stoop is nooit te verleiden geweest tot een toelichting op zijn werk. Het werk ‘is wat het is’ – veel meer wilde hij er niet over kwijt. Dichters en filosofen hebben al treffend verwoord wat ook hij in zijn werk heeft willen uitdrukken. Het ging Kees Stoop nooit om de afbeelding, het is uitsluitend de visuele ervaring die telt.

Veelzijdig tekenaar

Kees Stoop werd door Dr. Bob van den Boogert, voormalig conservator van het Rembrandthuis in Amsterdam, overleden in 2015, één van de grootste tekenaars van ons land genoemd.

Toch is Kees Stoop nauwelijks bekend bij het grote publiek. Exposities van zijn werk zijn er niet veel geweest; Kees Stoop heeft er nooit van gehouden om aan de weg te timmeren. Toch is de erkenning van zijn grote kunstenaarschap er in kleinere kring wel gekomen. Vele particuliere verzamelaars hebben werk van Kees Stoop aangekocht. Het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum in Amsterdam bezit ca. 200 tekeningen en etsen (klik hier om ze te bekijken) van Kees Stoop.

In de loop der jaren is er van Kees Stoop een gevarieerd en zeer uitgebreid oeuvre ontstaan. Naast de talloze tekeningen en etsen omvat zijn werk schilderijen, zowel abstract als figuratief, geabstraheerde koppen en mensfiguren uit steen gebeeldhouwd of in brons gegoten.

Kees Stoop overleed in februari 2019 in zijn geliefde Holten.